شوره گیـر کولـر معجزه گـر

شوره گیـر کولـر معجزه گـر

این محصول در حدود 80 تا 90 درصد از شوره زدن پوشال و سایر اجزاء كولر جلوگیری می كند و به خاطر اینكه حالت جامد دارد، در آب تا چند ماه پایدار است و با استفاده صحیح از آن برای یك فصل كاركرد كولر، به راحتی جوابگو می باشد، البته توصیه ما تعویض هر دو عدد شوره گیر پس از دو ماه و جایگزین آن با 2 عدد شوره گیر جدید می باشد كه در این حالت بیشترین نتیجه از آن بدست خواهد آمد.

 • جذب یا خنثی سازی شوره و رسوبات درون كولر
 • كمك به سالم ماندن پوشال‌های كولر جهت هوادهی بهتر
 • جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی درب و بدنه كولر
 • صرفه جویی در مصرف پوشال و جلوگیری از سرویس مكرر

معرفـی

 • جذب یا خنثی سازی شوره و رسوبات درون كولر
 • كمك به سالم ماندن پوشال‌های كولر جهت هوادهی بهتر
 • جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی درب و بدنه كولر
 • صرفه جویی در مصرف پوشال و جلوگیری از سرویس مكرر

 • سختی آب: 80
 • طول عمر مناسب: 2 ماه
 • کاهش شوره 99%
 • ساخت: ایران
پارامترها شرح

شکل :

مایع

بو :

بی بو ، بوی محصول

دانسیته در C°20 :

g/cm3 14/1

اشتعال :

این محصول خود اشتعال نیست.

رنگ :

شفاف، بدون رنگ

PH :

3/6-5/5

حلالیت در آب :

کاملاً مخلوط (اختلال با آب)

خطر انفجار :

این محصول قابل انفجار نیست.

پارامترها شرح

شکل :

مایع

بو :

بی بو ، بوی محصول

دانسیته در C°20 :

g/cm3 14/1

اشتعال :

این محصول خود اشتعال نیست.

رنگ :

شفاف، بدون رنگ

PH :

3/6-5/5

حلالیت در آب :

کاملاً مخلوط (اختلال با آب)

خطر انفجار :

این محصول قابل انفجار نیست.

روش استفاده شوره گیر کولر معجزه گرهر یك ماه با قرار دادن یك عدد شوره گیر معجزه گردر سبدی جداگانه، همانند سبد پمپ آب كولر (و یا 2 عدد شوره گیر برای 2 ماه)تمام رسوبات و شوره آب (گچ ، آهك و املاح مضر دیگر)جذب شوره گیر شده و به حجم آن اضافه می گردد.