رسوب بر کتری و اتوبخار پنتا

رسوب بر کتری و اتوبخار پنتا

محلول رسوب بر پنتا محصولی جدید است که ثبت اختراع این محصول مختص شرکت پاک بوم شیراز می باشد.

این محصول جهت شستشو و رسوب زدایی انواع کتری و سماورهای فلزی ، برقی و پلاستیکی و همچنین مخزن آب اتوبخار به کار می رود .

این محصول شیوه استفاده خاص خود را دارد ، لذا حتما به شیوه مصرف درج شده بر روی لیبل محصول و همچنین گردن آویز آن دقت فرمایید.